2 Bình luận
  • vcd2403
    Ngoài 4 năm đầu tiên của vltk ra, thì tất cả những game khác đều từa tựa như mảnh kotex hoặc diana gì đó! Ko có vẹo gì mới mẻ cả -.-
Website liên kết