38 Bình luận
  • akill4u
    @vn_forest đù, toy siêu bền. túi khí không bao giờ bị bung
  • bazoka
    năm đầu dễ bán và vét hết thị trường, ép hết các nhân viên xong rồi
    Mình chờ tiếp năm nay xem thế nào - dự là khó khăn hơn năm ngoái nhiều
Website liên kết