3 Bình luận
  • henryford
    Xong con ong, giờ ko mua được dầu vì ko NH nước ngoài nào dám giao dịch,
  • lumiacuibap
    Nếu Mỹ hay Anh tới vùng biển của người tàu ra yêu sách cùng nhau khai thác người tàu có chịu không? Lão tập, lão vương và bộ sậu mở miệng nói đạo lý nhưng lại đem dàn khoan, tàu cá núp bóng quân đội, tàu vũ trang đến vùng biển chủ quyền của nước khác đòi khai thác chung. Không đạt mục đích lại hăm dọa từ chủ quyền đương nhiên của 1 quốc gia thành vùng tranh chấp. Bản chất tham lam, tiểu nhân của người tàu là đặc sản(thể hiện rõ qua phim kiếm hiệp của tàu).
Website liên kết