11 Bình luận
  • atcm
    Cái này hình như là tốc độ quay trùng với tốc độ của khung hình nên thấy cánh gần như không quay phải không nhỉ
Website liên kết