22 Bình luận
  • tackenguyen
    Hồi trước cũng thích Wowy nhưng dạo này thấy hay nói đạo lý và triết lý quá. Nói 1,2 lần thì OK chứ thấy lúc nào cũng nói thì lại mất hay
  • Theant
    @pat123 For one night (tình 1 đêm)
Website liên kết