2 Bình luận
  • cristiano2
    Nghe kiểu giọng đùa của mấy anh em tôi, Trump đúng là trẩu và có tính giải trí chứ không nhàm chán giống mấy ông chính trị gia khác
    • TanNg

      @cristiano2 Trump cơ bản có đủ hết thứ hay ho, trừ lòng tốt. Thành ra hại bao nhiêu người, chứ không thì ngon.

Website liên kết