10 Bình luận
 • hoangdang223

  Em đợt có khách hàng bị issues mà bên vendor chính kiếm không ra nguyên nhân mà cứ quay qua đổ lỗi cho bên em. Em qua đối chất với cả khách hàng và team bên đó. Kết thúc đối chất thì ông sếp khách hàng kêu đám kia về cúng đi 😂 không biết có cúng thật không nhưng sau đó k thấy khách hàng báo lỗi cũng k thấy bên kia đổ vạ gì nữa

 • black_jack

  Một công ty outsourcing em biết cũng có bàn thờ, dự án release hay có issue gì thì sếp đều thắp hương hết

 • vadaihiep

  Chuyện tâm lý không đùa được đâu

 • ne0ltv

  Anh em youtuber mỗi lần upload video cũng thắp hương, khấn vái ghê lắm

 • hoangdang223

  Em đợt có khách hàng bị issues mà bên vendor chính kiếm không ra nguyên nhân mà cứ quay qua đổ lỗi cho bên em. Em qua đối chất với cả khách hàng và team bên đó. Kết thúc đối chất thì ông sếp khách hàng kêu đám kia về cúng đi 😂 không biết có cúng thật không nhưng sau đó k thấy khách hàng báo lỗi cũng k thấy bên kia đổ vạ gì nữa

 • Mr_OK

  Ngay từ thời sơ khai, máy tính đục lỗ. Khi bắt đầu chạy chương trình, các lập trình viên trải tấm thảm và đứng quay về phía đông để cầu nguyện - trong Innovation

 • jqka_jqka

  uh nhỉ, ngày nào mình cũng ngồi cạnh nó mà k làm như vậy nhề!

Website liên kết