1 Bình luận
  • TanNg

    Bất tín sao sao ấy


    Đó là thời điểm cuối năm 2017, thương vụ M&A cơ bản đã thỏa thuận xong, nhưng đơn vị tư vấn Due Deligence (thẩm định) lại thực hiện chậm. Ông Phú nói rằng phía Electrolux quên gửi thư gia hạn, đây là cái cớ để phía Sunhouse hủy bỏ thỏa thuận.
Website liên kết