1 Bình luận
  • locnluc

    Họ lại đi trước các dân tộc khác nữa rồi!

    Liều ăn nhiều. Tất nhiên dựa trên cơ sở khoa học.

    Dành tặng 1 lời khen cho họ.

Website liên kết