2 Bình luận
  • fire_light

    ng về từ Campuchia xét nghiệm dương tính liên tục mà bên Cam công bố chỉ có hơn 500 trường hợp nhiễm vàchết cũng rất ít . ko lẽ dân Cam nó khỏe hơn hẳn dân mình hay nó đang dấu thông tin nhỉ!?

Website liên kết