11 Bình luận
 • kedienro

  Muốn có tự do phải chấp nhận đổ máu. Lãnh đạo phe biểu tình của Myanmar nên qua VN để được đào tạo chuyên sâu về hoạt động cách mạng.

 • knight13

  - Bên biểu tình bị bắn chết tới lúc chán và sợ

  - Bên biểu tình và quân đội bầu cử lại sau chỉ 6 tháng và có quan sát viên quốc tế.

  - Bên quân đội tự dưng có vài tướng " đứng về phe nhân dân "

  - Bên quân đội bắn xong thì nhượng bộ vớ vẩn gì đó.


  Mỗi cái kèo 3 may ra mới là đại phẫu. Mấy cái còn lại khéo là uống thuốc dân gian thoai.

 • henryford

  Mua xuân Myanmar

 • cristiano2

  Đổ nhiều máu nữa cũng chưa chắc ăn thua

  • hthhus15

   @cristiano2 anh em trong nhà bất hòa tranh đất, ko có pháp luật can thiệp thì thăng khỏe đập chết thằng yếu thôi!

 • hxnb

  😃 😃 xem ai lì hơn mà thôi hồi xưa có polpot thì bọn dân chủ bảo, dù chính quyền đó có đối xử với dân man dợ ntn cũng ko được lật đổ mà singapore nói. Lêu lêu

Website liên kết