10 Bình luận
 • tuannguyenvt

  Khởi tố giám đốc, ban lảnh đạo tội tổ chức và dồng phạm tích cực giúp sức thực hiện hành vi phạm tội, toàn bộ nhân viên ít nhất củng là tội không tố giác tội phạm.

 • tuannguyenvt

  Khởi tố giám đốc, ban lảnh đạo tội tổ chức và dồng phạm tích cực giúp sức thực hiện hành vi phạm tội, toàn bộ nhân viên ít nhất củng là tội không tố giác tội phạm.

 • ongnau

  Bệnh nhân này rất có thế lực trong bệnh viện. Bệnh viện chắc không ít người có liên quan đâu.

 • Jennyhp

  Không hiểu ông gđ nhận được bao tỉ từ thằng này mà liều thế nhỉ. Hoạt động như thằng này sớm muộn ca cũng biết

 • TuanNg

  Ngày xưa 5 thằng đi cùng thằng này bay chết, giờ 6 ông liên quan đến bố này bị khởi tố. Đề nghị cơ quan tố tụng nên loại thanh niên này ra khỏi xã hội, chơi với ai là lf hỏng đời ng đó

 • Rantanplan

  Cảm giác cán bộ mẫn cán nhỉ.

 • vicroads

  Nhìn tay giám đốc bệnh viện kinh quá, vậy mà là giám đốc bv TW

Website liên kết