19 Bình luận
  • vuithoidungvuiqua

    Lại nhớ tới pmu18 thôi đành thở dài chúc anh gì đó may mắn! Tội không chịu gù lưng!

  • pat123

    @kiupit  luật ở mình có rất nhiều cái chung chung =.= để cuối cùng quyền phán xét phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của bên hành pháp :v

Website liên kết