1 Bình luận
  • zaitritv

    Tín ngưỡng dân gian là nhu cầu tâm linh của một bộ phận trong xã hội, có ảnh hưởng không ít đến nghĩa cử hướng thiện, gắn kết với cộng đồng. Trong sự nghiệp phát triển văn hóa truyền thống địa phương đã trải qua quá trình chắt lọc, dung hợp và phát huy được giá trị, bản sắc văn hóa của các dân tộc làm phong phú thêm sắc màu văn hóa của Bình Thuận ngày nay.

Website liên kết