1 Bình luận
  • haolvht

    Có, lấy phí gửi bưu điện cho dân, thêm 25k, trong khi nhà dân ở ngay khu đó, nói t tự đến lấy mới trả lại.

Website liên kết