2 Bình luận
  • Ice

    Vụ này nghe nhiều truyền kỳ từ những người muốn mua, nhóm Đài Loan, nhóm HK, nhóm TQ, nhóm HQ.. có nhóm được đưa xuống hầm rượu của 1 anh để bàn bạc, có nhóm chồng tiền ngay ở kho bạc nhà băng.. ai cũng nói như mình sắp chiếm đoạt được em nó tới nơi nhưng cuối cùng thì bố em ấy vẫn ko cho..

Website liên kết