2 Bình luận
  • Ufodanger

    Sony làm cái core thì ngon (cảm biến, panel màn hình, board mạch loa....), chứ mọi trải nghiệm sản phẩm đều như kẹc )

  • chaududan

    Sony là công ty PlayStation. Còn mảng Sony Picture thì còn rao bán cơ, tuổi gì sánh với Disney, Warner Bros

Website liên kết