27 Bình luận
 • javalamp

  Mỗi người phải tự biết cách suy tính thiệt hơn cho bản thân thôi, không có giải pháp nào là tối ưu cho tất cả mọi người. Ngay cả BHXH cũng vậy, nếu thực sự giữ không rút đến tận lúc nghỉ hưu là giải pháp ưu việt 100% thì những ai rút một lần chắc đều là lũ ngu cả thảy? Gớm, khôn như nhà báo quê iem đầy

 • K2T2

  Mấy ông thu tiền dân mang đầu tư ngoài ngành và lỗ, mất không thu hồi được dẫn tới nguy cơ vỡ quỹ. Giờ dân mất lòng tin, khó khăn kinh tế nên đi rút 1 lần nhiều quá lại tăng thêm áp lực thanh toán nên các ông nhảy dựng lên đưa ra các giải pháp kéo dài như là kéo dài tuổi lao động, kéo dài thời gian đóng BH .... Cơ bản là để có thời gian xoay tiền thôi. Lòng tin đã mất thì khó lấy lại lắm.

 • javalamp

  Mỗi người phải tự biết cách suy tính thiệt hơn cho bản thân thôi, không có giải pháp nào là tối ưu cho tất cả mọi người. Ngay cả BHXH cũng vậy, nếu thực sự giữ không rút đến tận lúc nghỉ hưu là giải pháp ưu việt 100% thì những ai rút một lần chắc đều là lũ ngu cả thảy? Gớm, khôn như nhà báo quê iem đầy

 • taoaman

  Quan trọng là niềm tin không có/còn

 • achilleno

  Tiền của mình mà, sao muốn lấy ra lại bị lỗ nhỉ?

 • K2T2

  Mấy ông thu tiền dân mang đầu tư ngoài ngành và lỗ, mất không thu hồi được dẫn tới nguy cơ vỡ quỹ. Giờ dân mất lòng tin, khó khăn kinh tế nên đi rút 1 lần nhiều quá lại tăng thêm áp lực thanh toán nên các ông nhảy dựng lên đưa ra các giải pháp kéo dài như là kéo dài tuổi lao động, kéo dài thời gian đóng BH .... Cơ bản là để có thời gian xoay tiền thôi. Lòng tin đã mất thì khó lấy lại lắm.

  • langtudien

   @K2T2 Nguy cơ mất cân đối quỹ (Em không dùng chữ vỡ quỹ ví tính chất nó khác, quỹ có ngân sách đảm bảo nên nói vỡ cũng không đúng) chủ yếu là do tiền lương hưu tăng trong khi tuổi thọ trung bình tăng cao. Các nước trên TG đều gặp phải vấn đề này chứ không riêng gì Việt Nam.

  • havu1989

   @K2T2 lấy tiền của dân mang đi đầu tư lời thì đớp mà lỗ thì ai chịu vậy bác kaka

  • K2T2

   @havu1989 Lỗ thì nhà nước chịu, mà tiền đó lại là tiền của dân

Website liên kết