1 Bình luận
  • TuanNg

    Âm mưu gì. Mấy ng bị xử lần này đa phần làm mảng kế toán với kho vận thôi. Trong này có 1 thằng học cùng cấp 2,3 với e, xưa đánh nhau mấy lần. Đợt ip 4 rộ nó cũng tự đi buôn với mở cửa hàng ip trên Bà Triệu, đc 1,2 năm thì sập, sau đầu quân cho hội Nhật Cường, chắc làm mảng vận chuyển kho vận gì đó, thấy giầu vãi, con nó mới tí tuổi đầu mà toàn sài hàng hiệu D&G

Website liên kết