2 Bình luận
  • minhquangos

    Nước ngoài đang sấp mặt vì Covid mà lại có cứu trợ Đông Lào sao????

  • samyboy

    Em thấy đã có nhiều người gửi kiều hối về bằng tiền điện tử . Không biết việc này có ảnh hưởng nhiều đến Vietcombak không ?

    Em thấy số lượng mà tăng lên sợ là nhà nước cấm mất

Website liên kết