20 Bình luận
  • b_y
  • atcm

    @ConCoVN nếu bạn chỉ tiếp xúc với những người như vậy thì bạn sẽ nghĩ như vậy còn người mình biết thì bỏ việc tiếp viên HK của Bamboo để đi làm sale cho một công ty mĩ phẩm nước ngoài

Website liên kết