17 Bình luận
  • tuannguyenvt

    Cú tát vào mõm những thằng rêu rao VN ngà theo mỹ. “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập” Bác tao nói mẹo bảo giờ sai...

  • ruoitrau2105

    Ông im mẹ mồm đi Duterte. Ông khôn vừa vừa thôi, muốn chơi đu đưa với TQ và Mỹ thì có ngày nó vả cho sưng mặt

Website liên kết