2 Bình luận
  • TanNg

    Bán giá cao vậy chứng tỏ thất bại, thành công thì phải bán được quy mô lớn với giá hợp lý. Btw bọn Pháp làm rượu vang giờ cũng có dòng pha vải vào đấy.

  • ngokhanh

    Nội lực quá thâm hậu.

Website liên kết