44 Bình luận
  • KaZaT

    @kwml vãi, bạn không tiêm nên không sợ chết, nên mới mong cho người khác tiêm để bảo vệ bạn, sống chết kệ moẹ họ. Người ta gọi là sống cờ hó.

  • aoanh123456

    @tungns trường hợp có hộ khẩu mẽo thì sẽ đc tử vong do vacxin nhoé.

Website liên kết