1 Bình luận
  • ngqhung

    Nếu cho bố mẹ và con cách ly cùng nhau, ông bà là đối tượng dễ bị tấn công thì ở nhà tách biệt với nguồn lây bệnh thì đã không đến nỗi

Website liên kết