26 Bình luận
  • citihal

    @howto ở đây cái luân lý sẽ qua 1 bên ngồi, thằng kia chui vô nhà người ta kick đểu, thì XB rep lại như vậy là còn lsu chán, anw for fun. Cỡ mấy ông hay nâng cao quan điểm toàn những thằng ba que xỏ lá thôi )

  • Lucky_Luke

    Best che tên

Website liên kết