44 Bình luận
  • Scouter

    @Nhanai coi mấy phim sắp tận thế như 2012 thấy nó diễn tả y như ngoài xã hội

  • Scouter

    @gcdgcd trong 2012 thì cũng toàn bọn giàu chiếm suất lên tàu, dân đen ở lại chịu sóng thần thôi bác. Nói chung xem phim thấy nó tởm giờ được chứng kiến thật ngoài đời

Website liên kết