1 Bình luận
  • Nhanai

    Người dân giúp nhau cũng quá khó, nhà nước có giúp dân được không. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Website liên kết