16 Bình luận
  • cuong205a

    nội thất thread đưa ra ít tủ, tủ lại ít ngăn . 2 năm đầu OK, qua năm thứ năm là thua. Đồ nó phình ra nhanh lắm

Website liên kết