1 Bình luận
  • 4O4

    Chào hàng em thế hệ 5 Checkmate (Chiếu tướng/Hết cờ), Mỹ gọi là Screamer (Anh chàng gào thét)

Website liên kết