32 Bình luận
  • nhat_nguyen

    @1caiten Người có H chết chắc nhưng phải sau 20, 30 năm nữa, thậm chí lâu hơn. Họ vẫn muốn sống và có ý thức như thường. Đừng kỳ thị người có H như thế bạn nhé!

Website liên kết