3 Bình luận
  • kwml

    Doanh nghiệp nào chả xét nghiệm gộp chứ. Vài chục ngàn ng sao xét nghiệm từng người được 😀

Website liên kết