29 Bình luận
  • kekin

    Ngoài đấy thích cởi áo nhỉ? Trong này hiếm thấy ai cởi áo đi tập thể dục. Nếu thấy cởi áo đi tập thể dục, thì thường cũng là người Bắc.

Website liên kết