2 Bình luận
  • mientay

    Mùa này băng sắp tan ở biên giới nên lại cà khịa nhau thôi.

  • Dune2000

    2 nước này cà khịa nhau thôi, xung đột biên giới là chính chứ ko oánh nhau qua biên được.

    Vì quả Himalaya cao khủng bố ấy ko dễ gì mà tải lương qua, trong trường hợp đánh qua biên giới.

    Độ cao 5k 6k m thì lính lên đó cũng mệt nữa là oánh nhau

Website liên kết