23 Bình luận
  • iaoai

    Lúc này tại Cầu Bến Thuỷ 2 - TP. Vinh; Có người đứng ngóng con về như chiến tranh ly tán... Đâu đó Anh Em vẫn còn những tấm lòng...

  • donghohaiphong

    thương thật sự

Website liên kết