1 Bình luận
  • bravelion

    Đám đó bỏ Quốc tịch VN mấy năm về trc rồi và là Bàn tay nối dài của Hoa Nam cục.

Website liên kết