56 Bình luận
  • ducanh1701

    QLTT là lực lượng vô dụng nhất ở VN... chỉ đi rình để ăn ..

  • truongthanh23

    Chém mạnh quá thì động chạm thôi, trừ phi tay chưa nhúng tràm còn ko thì hãy đi nhẹ nói khe và cười thật duyên

Website liên kết