115 Bình luận
  • uongdicha

    Xe đỏ tiến 1.

    Sau đó lùi về sau tướng, chiếu vỗ.mặt. Pháo xanh đỡ thì gài tướng đỏ vào, rút xe đỏ ra là xong.

    Em cờ yếu xin được chỉ dạy!

Website liên kết