55 Bình luận
  • tudeptrai

    Mình Ở Hà Nội. Đợi mãi chưa tiêm. Với nhiều kênh thông tin bạn mình làm bác sỹ hỗ trợ điều chị tầng bệnh nhân nặng. Tầm này có vác xin tầu em cũng tiêm. Mong được tiêm quá. Thực sự thì bệnh này chỉ có tiêm đủ 3 liều, mới mong cuộc sống về như cũ.

Website liên kết