47 Bình luận
  • chilavet

    E xem thì thấy nó nhảy theo quy luật, cái ra sau lên trước. Vậy thay vì type" tình hình sao rồi" thì bác tyoe " rồi sao hình tình" là ok

Website liên kết