12 Bình luận
  • manu_mapu

    Đặt trường hợp bạn này nói sự thật, thì đáng trách thay khi bạn ấy đăng hình xấu của cô Thy nào đó để người ta vào thấy ngoại hình xấu, đen, lùn, béo như lời bạn ấy miêu tả.

    Còn mình thấy sự việc bạn ấy đưa ra quá ảo dựa trên những gì bạn ấy nói. Bạn trên facebook, chưa từng gặp ngoài đời mà bạn ấy dám nhận là "bạn mình ngoài đời". Giờ còn lý lẽ "Mình nhắc lại, mình nói Khoa là bạn mình ngoài đời vì những sự tương tác, chia đồ ăn qua lại kia. Mình chưa từng nói mình đã gặp Khoa mặt đối mặt ngoài đời!"

    Cũng vì những lý lẽ "tưởng" của bạn ấy mà rất nhiều người đã bị lừa.

    Nói vậy là xong sao?

Website liên kết