30 Bình luận
  • soskhanh

    Ở Việt Nam chẳng may lại phải thở ô xy Đại Nam thì hài lắm

Website liên kết