1 Bình luận
  • huidaudat

    đọc bài mà không hiểu gì luôn. tiếng việt thật là vi diệu. hay do em đầu đất

Website liên kết