1 Bình luận
  • adbk

    Từ thiện là 1 cách dễ để lấy được sự ủng hộ của đám đông. Có 1 số đang lợi dụng như nhóm của Giang Kim Cúc là rõ ràng. Lợi dụng để làm gì thì chờ cơ quan chức năng làm rõ, dân thấy nghi ngờ thì có quyền lên tiếng.

Website liên kết