1 Bình luận
  • tudeptrai

    K biết có được sản xuất luôn vào tháng này k. Nếu được sản xuất thì tháng tới ngập vác xin thật

Website liên kết