4 Bình luận
  • nlhnam

    Mình không hiểu cái lý do "người ta đang làm việc" mà chị này đưa ra để chống lại việc test. Chưa bàn các yếu tố khác nhé. Cái cớ này yếu quá.

Website liên kết