22 Bình luận
  • coderth

    mấy con cá đần độn đến bây giờ vẫn đần độn, còn bọn cá muốn leo cây thì đã tiến hóa thành con người rồi.

  • somong1

    @TMA lý luận của hội giáo à?

Website liên kết