1 Bình luận
  • tamphuc1501
    Đầu năm nay, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết Nga có 6.255 đầu đạn hạt nhân, Trung Quốc có 350, Anh có 225 và Pháp có 290. Ba nước Ấn Độ, Pakistan, Israel và Triều Tiên có khoảng 460 đầu đạn.
Website liên kết