1 Bình luận
 • vcd2403

  Nó chỉ là các con số, như vậy ta có các con số sau:


  1. số tiền người dân nhận (chi ra): đc thu thập chi tiết bằng tổ dân phố nơi cư ngụ - phát ở đâu, đến từng nhà thống kê, cộng lại sẽ có số tổng! Gọi là X


  2. tiền phát ra ở địa điểm này: bắt đầu phát từ ngày nào đến ngày nào - số tiền đó sẽ đc rút ra từ ngan hàng ở ngày đó! Sao kê có rồi! Nhìn là thấy!

  Như vậy phần tiền phát ra sẽ có:

  - số dư từ phần tiền còn sót lại của ngày hôm trc, phát ở các địa điểm khác, chuyển sang ngày hôm nay phát ở địa điểm này (hơi rối, đọc 2 lần là hình dung ra) NẾU CÓ! gọi là A

  - số tiền rút ra từ ngân hàng ở ngày hôm nay! Gọi là B

  - số tiền còn còn dư lại sau khi đã phát xong ngày hôm nay tại địa điểm này! Gọi là C


  như vậy ta sẽ có: A + B - C = Y


  Y này có bằng X ko?


  - nếu BẰNG: ok! Số tiền nhận và phát là chính xác! Tờ xác nhận là đúng!

  - nếu không bằng: rồi có quyền giải trình tại sao ko bằng: thiếu thì tiền đâu bù vô, thừa thì tiền đó đi đâu!


  vô cùng đơn giản! Đại ý để hình dung quá trình nó như vậy, còn chi tiết thì nó nhiều thứ hơn chút!

Website liên kết