1 Bình luận
  • jqka_jqka

    giá thịt lợn vẫn cao, người tiêu dùng, người chăn nuôi chịu thiệt, chỉ có lái buôn và người bán cám vẫn ổn!

Website liên kết